2010-2013

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2010-2013 metų strategija

 

Projekto pavadinimas
Žuvininkystės regiono 2010-2013 m. vietos plėtros strategija

Programa
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programa

Priemonė
Ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonė „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“

Paramos sutartis
4ŽPS-0-11-01

Projekto pradžia
2011 07 26

Projekto pabaiga
2015 09 30

Paramos suma
1 393 731,46 Eur (4 812 276,00 Lt), iš jų:
1 254 923,54 Eur (4 333 000,00 Lt) – vietos projektų įgyvendinimo išlaidos.
138 807,92 Eur (479 276,00 Lt) – ŽRVVG VPS administravimo išlaidos.