2017 10 26, Vilnius

2017 metų spalio 26 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administravimo vadovas Vytautas Andriuškevičius dalyvavo Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijoje organizuotame seminare, kurio iniciatorius – Europos žuvininkystės regiono tinklas (FARNET).

Seminare tinklo atstovė Lorena van de Kolk pristatė pranešimus temomis „Naujų sprendimų paieška. Inovacijų rėmimas žuvininkystės bedruomenėse” bei „Kooperacijos galimybės Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fonduose”. Pranešimuose susirinkusiesiems aiškinta inovacijų svarba, tikslų bei uždavinių nustatymo privalumai ir trūkumai, supažindinta su naujų technologijų panaudojimu akvakultūros veikloje. Atstovė taip pat ragino skatinti bei vystyti kooperaciją, aptarė šio proceso privalumus bei suteikiamas galimybes.

Estijos ŽRVVG tinklo pirmininkas Urmas Pirk pasakojo apie savo tinklo veiklą, kaip jie konsultuoja ir moko įgyvendinti projektus, apie gaunamą finansavimą, pasidalijo patirtimi apie Estijos tinklo bei akvakultūros veiklos subtilybes.

Kviečiame susipažinti su seminaro medžiaga:

„Naujų sprendimų paieška. Inovacijų rėmimas žuvininkystės bedruomenėse” (Lorena van de Kolk)

„Kooperacijos galimybės Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fonduose” (Lorena van de Kolk)

„Peipsi regiono žuvininkystės plėtros asociacija” (Urmas Pirk)