2016 08 03, Vilnius

2016 metų liepos 20 bei rugpjūčio 3 dienomis ŽRVVG „Vilkauda” organizavo mokymus tema „Vietos plėtros strategijos rengimas”. Renginių darbotvarkės: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.Renginių akimirkos.