Bendruomeninių iniciatyvų perspektyva naujuoju VPS laikotarpiu

2023 metų spalio 23 bei 25 dienomis ŽRVVG „Vilkauda” administracija surengė nuotolinius susitikimus su žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” teritorijos bendruomenių, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo atstovais ir moterimis. Renginių metu buvo pristatytos 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos galimos kryptys, naujos galimybės, kiti niuansai.

Renginyje dalyvavę asociacijų bei bendruomenių vadovai, nariai bei darbuotojai aptarė galimas naujo laikotarpio paramos priemones, tinkamas veiklas bei investicijas. Artimiausiu metu dalyviai įpareigoti apsvarstyti bei pateikti poreikius, rekomendacijas ir norus naujoms paramos kryptims.