Patvirtinta kvietimų Nr.18-20 dokumentacija

2021 metų lapkričio 23 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos posėdis, kuriame svarstyti bei tvirtinti valdybos apklausos raštu dėl ŽRVVG „Vilkauda“ kvietimų teikti vietos projektus Nr. 18, Nr. 19 ir Nr. 20 dokumentacijos tvirtinimo, vykusios nuo 2021 metų lapkričio 18 dienos iki lapkričio 22 dienos 17.00 valandos, rezultatai.

Valdybos posėdžio protokolas