2017 05 02, rašytinis

2017 metų gegužės 2 dienos įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” valdybos apklausos raštu dėl darbuotojų darbo užmokesčio pagal darbo sutartis, taikant rašytinę procedūrą, tvirtinimo posėdis.
Apklausa elektroniniu paštu buvo vykdoma 2017 metų balandžio 26 – gegužės 2 dienomis. Balsavime dalyvavo 9 iš 16 ŽRVVG „Vilkauda” valdybos narių.

Valdybos posėdžio darbotvarkė

Valdybos posėdžio protokolas, protokoliniai sprendimai