2017 11 22, Kietaviškės

Įgyvendindami ŽRVVG „Vilkauda” 2016-2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytas viešinimo priemones bei principus, 2017 metų lapkričio 23 dieną „Vilkaudos” darbuotojai viešėjo Naujosiose Kietaviškėse (Elektrėnų savivaldybė), kur informacinio renginio metu susitiko su vietos bendruomenės atstovais, savivaldybės darbuotojais, buvusiais bei esamais akvakultūros sektoriaus įmonių darbininkais, kuriems pristatė pranešimą tema „Vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos įgyvendinimas. VPS prioritetų, priemonių pristatymas, projektų idėjų generavimas”. Susitikimas vyko seniūnijos salėje.

Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Sutikimo metu susirinkusiems buvo pristatyta ŽRVVG „Vilkauda” veikla, nauja vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, supažindinta su aktualiausia VPS vykdymo informacija bei problematika.

Renginyje dalyvavę bendruomenės bei akvakultūros įmonių atstovai teiravosi numatytų investicinių priemonių suteikiamomis galimybės, domėjosi remiamomis veiklomis, investicijomis. Daugiausia dėmesio sulaukė priemonės, kuriose orientuojamasi į investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

Daugiau nuotraukų iš renginio – mūsų Facebook profilyje.