Visuotinio narių susirinkimo rezultatai

2023 metų kovo 20 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami bei tvirtinami šie klausimai:

  • ŽRVVG „Vilkauda” 2022 metų metinės ataskaitos tvirtinimas.
  • ŽRVVG „Vilkauda” 2022 metų finansinės atskaitomybės bei revizoriaus ataskaitos tvirtinimas.
  • Naujų narių bei valdybos narių priėmimas.

2022 metų veiklą apžvelgė administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė. Po pristatymo, 2022 metų veiklos bei finansinės atskaitomybės ataskaitoms pritarta vienbalsiai.

ŽRVVG „Valdybos” pirmininkas Algimantas Gylys pristatė, jog yra gauta naujų prašymų dėl stojimo į ŽRVVG „Vilkauda” narius. Prisistačius galimiems narių atstovams, vienbalsiai pritarta naujų narių įstojimui bei naujų valdybos narių paskyrimui.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas