2020 06 11, Mindūnai

Šių metų birželio 11 dieną, ŽRVVG „Vilkauda” Mindūnuose (Molėtų raj.sav.) surengė visuotinį narių susirinkimą, kurio metu aptarti bei svarstyti įvairūs klausimai:

  • Metinės veiklos ataskaitos už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  • Metinės finansinės atskaitomybės už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  • Valdybos narių rinkimai.
  • Įstatų keitimo svarstymas ir tvirtinimas.
  • VPS 2020-2023 m. plano įgyvendinimo svarstymas ir tvirtinimas.
  • Bendrieji klausimai.

Posėdžiu metu buvo patvirtintos 2019 metų veiklos bei finansinės atskaitomybės ataskaitos, pristatyta revizoriaus ataskaita, aptartos 2020 metų kvietimų aktualijos, sudėliotas preliminarus 2020-2023 metų paramos kvietimų planas. Į grupės valdybą išrinktas naujasis narys Mantas Graičūnas (Vilniaus rajono Arvydų kaimo bendruomenės atstovas), atstovausiantis pilietinės visuomenės sektorių.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas