2022 10 05, Tribonys

2022 metų spalio 5 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai viešėjo Tribonių kaime (Šalčininkų rajonas), kur surengė du renginius, susitikdami su vietos bendruomenės, savivaldos, verslo atstovais:

  • 10:00 valandą – informacinis renginys vietos gyventojams, potencialiems pareiškėjams pagal principą „Iš apačios į viršų“. Tema: „VPS įgyvendinimas. VPS vykdomų projektų geroji patirtis“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.
  • 11:00 valandą – informacinis renginys-išvyka. Tema: „VPS vykdomų projektų geroji patirtis“. Renginio darbotvarkė: įgyvendintų projektą apžiūra vietoje, medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Renginių metu su žuvininkystės bendruomenės atstovais, teritorijos gyventojais, potencialiais paraiškų teikėjais aptartos VPS priemonių metu įgyvendintų projektų aktualijos, problemos, naujovės; diskutuota apie kylančius iššūkius, naudas ir nusivylimus.

Abiejų susitikimų dalyviai galėjo apžiūrėti UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis”, Tribonių kaimo bendruomenės įgyvendintų bei įgyvendinamų projektų metu įsigytas investicijas, atliktus darbus.