2023-2029 metų vietos plėtros strategija

ŽRVVG „Vilkauda” vietos plėtros strategijos parengimui yra skirtas ES finansavimas.

Vietos plėtros strategija rengiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 – 2027 m. programos III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi. Rezultatas – parengta vietos plėtros strategija.

2024 m. balandžio 26 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda” 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos vertinimas Nacionalinėje Mokėjimo Agentūroje.

2024 m. balandžio 12 diena – 2024-04-11 dieną vykusio visuotinio narių posėdžio metu, patvirtinta ŽRVVG „Vilkauda” 2023-2029 m. vietos plėtros strategija; po sprendimo, pateikta paraiška Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” tolimesniam VPS vertinimui.

2024 m. kovo 29 diena – primename, jog galite susipažinti su ŽRVVG „Vilkauda” 2024–2027 m. vietos plėtros strategijos projektu; Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų laukiame iki 2024 m. balandžio 10 d. (imtinai), el. paštu vilkauda@gmail.com

2024 m. kovo 15 diena – informuojame, kad 2024 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. įvyks Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  visuotinis narių susirinkimas.  Posėdis bus vykdomas nuotoliniu būdu. Pateikiame planuojamo susirinkimo darbotvarkę.

2024 m. kovo 12 diena – įvyko viešas ŽRVVG „Vilkauda” 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymas. Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2023-2029 metų programos III prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-19, siekiant konsultuotis su vietos gyventojais ir organizacijomis, pasiūlymams ir pastaboms skelbiame parengtą ŽRVVG „Vilkauda” 2024–2027 m. vietos plėtros strategijos projektą; VPS taip pat pateikta derinimui Utenos ir Vilniaus regionų plėtros taryboms. Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų laukiame iki 2024 m. balandžio 10 d. (imtinai), el. paštu vilkauda@gmail.com.

2024 m. kovo 6 diena – 2024 m. kovo 12 dieną (antradienį) 11 val. kviečiame visus norinčius į parengto projekto „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ 2023-2029 m. vietos plėtros strategija“ viešą pristatymo renginį. Renginys vyks adresu Konarskio 49, Vilnius.

2024 m. kovo 6 dieną 11 val. nuotoliniu būdu įvyko ŽRVVG „Vilkauda” valdybos narių posėdis, kuriame buvo pristatytas vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos projektas tvirtinimui. Po pristatymo bei diskusijų, strategijos projektui buvo pritarta.

2024 m. 02 28 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas. Artimiausiu metu strategija bus pristatoma ŽRVVG „Vilkauda valdyboje”.

2024 m. 02 15 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas. Vykdomi baigiamieji darbai.

2024 m. 02 02 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas.

2024 m. 01 19 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas. Formuojamos naujos strategijos priemonių galimybės.

2024 m. 01 05 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas.

2023 m. 12 22 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas. Nacionalinė mokėjimo agentūra informavo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilkauda”, jog priimtas sprendimas dėl paramos naujo laikotarpio vietos plėtros strategijai parengti – projektui skirta 14 524,99 Eur ES paramos.

2023 m. 12 15 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas. Baigiamas parengiamosios paramos paraiškos įvertinimas.

2023 m. 12 01 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas. Renkami ekonominiai, socialiniai, demografiniai duomenys ir informacija apie ŽRVVG teritoriją.

2023 m. 11 17 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas.

2023 m. 11 03 diena – vyksta ŽRVVG „Vilkauda“ 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas. Paskelbtas kvietimas dalyvauti anketinėje apklausoje.

 

Su VPS rengimu susijusi informacija

ŽRVVG „Vilkauda“ vykdys:

  • ŽRVVG „Vilkauda“ organizuos  ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijos gyventojų apklausą. Anketavimo metu bus nustatyta pagrindinės ŽRVVG „Vilkauda“  teritorijos problemas ir jų sprendimo priemonės.
  • ŽRVVG „Vilkauda“ organizuos informacinio pobūdžio renginius, susitikimus (teritorijos gyventojais, veikiančių įmonių, organizacijų, savivaldos, verslo atstovais ir pan.).
  • Parengtą VPS projektą derins su valdyba, tvirtins visuotiniame susirinkime.
  • VPS teiks Regionų plėtros taryboms.
  • Parengtą VPS pateiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos vertinimui.

 

Kviečiame į renginius:

  • 2023-10-18, 13:00 val.: susitikimas su verslo atstovais.
  • 2023-10-23, 12:00 val.: susitikimas su pilietinės visuomenės, jaunimo atstovais ir moterimis (Molėtų r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav.).
  • 2023-10-25, 12:00 val.:  susitikimas su pilietinės visuomenės, jaunimo atstovais ir moterimis (Šalčininkų r. sav., Vilniaus r. sav.).
  • 2023-10-26, 12:00 val.: susitikimas su vietos valdžios atstovais.

Įvykę viešinimo ir aktyvinimo renginiai (nuotoliniai):

Vykdomos konsultacijos. Konsultantai.

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia aktyviai dalyvauti anketinėje apklausoje (Elektrėnų sav., Molėtų r. sav., Šalčininkų r. sav. , Trakų r. sav., Vilniaus r. sav. gyventojus).

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG) rengia „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją“ (toliau – VPS) pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 m. programos III prioritetą. Strategija bus įgyvendinama Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ teritorijoje.

ŽRVVG rengdama vietos plėtros strategiją, vykdo vietos gyventojų apklausą, todėl prašo dalyvauti ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami rengiant vietos plėtros strategiją, numatant ŽRVVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones.

Iš anksto dėkojame už atsakymą.

https://apklausa.lt/f/szhwyrw.fullpage

 

Skelbiama vaizdo, garso medžiaga, susijusi su rengiama VPS

Skelbiami elektroniniai leidiniai