2023-2029 metų vietos plėtros strategija

Vietos plėtros strategija rengiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 – 2027 m. programos III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi. Rezultatas – parengta vietos plėtros strategija.

ŽRVVG „Vilkauda“ vykdys:

  • ŽRVVG „Vilkauda“ organizuos  ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijos gyventojų apklausą. Anketavimo metu bus nustatyta pagrindinės ŽRVVG „Vilkauda“  teritorijos problemas ir jų sprendimo priemonės.
  • ŽRVVG „Vilkauda“ organizuos informacinio pobūdžio renginius, susitikimus (teritorijos gyventojais, veikiančių įmonių, organizacijų, savivaldos, verslo atstovais ir pan.).
  • Parengtą VPS projektą derins su valdyba, tvirtins visuotiniame susirinkime.
  • VPS teiks Regionų plėtros taryboms.
  • Parengtą VPS pateiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos vertinimui.

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia aktyviai dalyvauti anketinėje apklausoje (Elektrėnų sav., Molėtų r. sav., Šalčininkų r. sav. , Trakų r. sav., Vilniaus r. sav. gyventojus).

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG) rengia „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją“ (toliau – VPS) pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 m. programos III prioritetą. Strategija bus įgyvendinama Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ teritorijoje.

ŽRVVG rengdama vietos plėtros strategiją, vykdo vietos gyventojų apklausą, todėl prašo dalyvauti ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami rengiant vietos plėtros strategiją, numatant ŽRVVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones.

Iš anksto dėkojame už atsakymą.

https://apklausa.lt/f/szhwyrw.fullpage

 

Įvykę renginiai (nuotoliniai):