2018 01 30, Vilnius

2018 metų sausio 30 dieną įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” valdybos susirinkimas, kurio pagrindinis tikslas – ŽRVVG „Vilkauda” metinės 2017 metų „Vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos” įgyvendinimo ataskaitos svarstymas bei tvirtinimas. Ataskaitą pristatė VPS administratorė Jūratė Čiuknaitė. Vyko diskusijos dėl per metus atliktų darbų, jų užfiksavimo. Vietos grupės pirmininkui Algimantui Gyliui pasiūlius pritarti, bendru sutarimu (vienbalsiai) nutarta metinę ataskaitą patvirtinti.

Posėdžiu metu taip pat rinkta bei patvirtinta VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė. Po balsavimo nutarta, jog minėtą grupę sudarys:

  • Mindaugas Kildišius – vietos valdžios sektoriaus atstovas.
  • Aurelijus Benetis – verslo sektoriaus atstovas.
  • Evelina Banikonytė – pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė.

Posėdžio metu taip pat vyko bendro pobūdžio diskusijos, pokalbiai.

Valdybos posėdžio darbotvarkė

Valdybos posėdžio protokolas

Valdybos posėdžio dalyvių sąrašas