Pasitarimas dėl naujo laikotarpio programos projekto ir strateginio pasekmių vertinimo

2022 metų vasario 2 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai dalyvavo ŽŪM organizuotame Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. Programos projekto ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)  bei Ex-ante vertinimo ataskaitų pristatyme ir aptarime. Programos projektą pristatė ŽŪM Žuvininkystės skyriaus atstovai, Ex-ante ir SPAV ataskaitas Smart Continent LT atstovai.

Programos projektą ir vertinimų ataskaitas galite rasti šioje nuorodoje.