Pritarta VPS pakeitimams

2022 metų gegužės 27 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ nuotolinis valdybos posėdis. Posėdžio metu svarstyti bei tvirtinti tokie klausimai: VPS strategijos keitimas, perskirstant disponuojamas lėšas (padidinti VP kvietimams skirti krepšeliai). ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojų pareigų perskirstymas.  …

Skaityti daugiau …

Dalyvauta LŽRVVGT susirinkime

2022 m. balandžio 29 d. ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė dalyvavo Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo Visuotiniame narių susirinkime. Posėdžiu metu buvo svarstomi bei nagrinėjami tokie klausimai: LŽRVVGT narių prašymų išstoti iš LŽRVVGT nagrinėjimas. LŽRVVGT 2021 metų…

Skaityti daugiau …

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“. Paraiškos bus renkamos…

Skaityti daugiau …