Įspūdžiai iš LŽRVVGT metinės konferencijos

Rugsėjo 1-2 dienomis Rusnėje, Šilutės rajono savivaldybė, ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojai, nariai dalyvavo Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo metinėje konferencijoje. Pirmąją renginio dieną vyko apsikeitimas ŽRVVG patirtimis, projektų įgyvendinimų aktualijomis, diskusijos apie kylančius iššūkius bei problemas. Vakare buvo…

Skaityti daugiau …

Arvydų kaimo bendruomenėje – daugiau patogumų

Asociacija Arvydų kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Infrastruktūros kūrimas ir pritaikymas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“ pagal ŽRVVG „Vilkauda” VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“. Įgyvendinant projektą pastatyti trys svečių nameliai su…

Skaityti daugiau …

Susitikimas su Šalčininkų rajono savivaldybės pareiškėjais

Birželio 27 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracija surengė du nuotolinius susitikimus su Šalčininkų rajono savivaldybės privačiais subjektais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, aptariant vietos projektų pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją įgyvendinimo aktualijas. Renginių dalyviai pasidalino patirtimi…

Skaityti daugiau …

Tribonių bendruomenė įgyvendino mokymų projektą

Asociacija Tribonių kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Žuvininkystės srities profesinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas“ pagal ŽRVVG „Vilkauda” VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“. Įgyvendinant projektą, suorganizuoti 3 mokymų renginiai (5 dienų), orientuoti į naujų profesinių žinių akvakultūros srityje…

Skaityti daugiau …

Aptartos projektų aktualijos su Elektrėnų savivaldybės pareiškėjais

Birželio 6 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracija surengė nuotolinį susitikimą su Elektrėnų savivaldybės privačiais subjektais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, aptariant vietos projektų pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją įgyvendinimo aktualijas. Renginio dalyviai pasidalino patirtimi apie kylančius…

Skaityti daugiau …

Seminaras „Lietuvos valdymo institucijų (VI) ir žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG) gebėjimų stiprinimas”

2023 metų gegužės 10 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai dalyvavo FAMENET ir Žemės ūkio ministerijos organizuojamame susitikime / seminare, tema – „Lietuvos valdymo institucijų (VI) ir žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG) gebėjimų stiprinimas”, kuriame FAMENET atstovai pristatė pranešimus aktualiomis temomis. Susitikime…

Skaityti daugiau …

Molėtų rajono savivaldybė – tarp sklandžiausių projektų įgyvendintojų

Balandžio 25 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė du nuotolinius susitikimus su Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovais bei Vilniaus rajono savivaldybės privačiais subjektais, įgyvendinančiais projektus pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją. Pokalbių metu Molėtų rajono savivaldybės…

Skaityti daugiau …