Šaukiamas valdybos posėdis

Informuojame, kad 2024 metų kovo 6 dieną, 11.00 val., įvyks Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narių susirinkimo nuotolinis posėdis, kurio metu bus svarstoma bei tvirtinama ŽRVVG vietos plėtros 2023-2029 m. strategija. Posėdžio darbotvarkė.

Detalesnė informacija pateikta valdybos nariams elektroniniu paštu.