Apskritojo stalo diskusija su NMA ir ŽŪM atstovais

2022 metų vasario 22 dieną vyko apskritojo stalo diskusija su NMA ir ŽŪM atstovais, kurioje buvo apžvelgtos 2021 metų paramos žuvininkystės sektoriui aktualijos, pristatytos šio sektoriaus paramos administravimo gairės 2022 metams, diskutuota kitais žuvininkystės sektoriui aktualiais klausimais.

Susitikime dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovai. ŽŪM diskusijos dalyvius supažindino su sausio mėnesį patvirtintu 2022 m. paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones priėmimo grafiku, įvardijo, kokios paramos lėšos 2022 m. numatytos atskiroms žuvininkystės sektoriaus priemonėms remti, stengėsi atsakyti į dalyviams kilusius klausimus. Pagrindines paramos žuvininkystės sektoriui administravimo aktualijas renginio dalyviams pristatė NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė G.Beniulienė. Ji susirinkusiuosius supažindino su 2021 m. EŽF paramos administravimo rezultatais, įvardino 2021 m. atliktus paramos administravimo tobulinimo, sankcijų mažinimo veiksmus, išskyrė pagrindinius 2022 metais laukiančius paramos administravimo iššūkius. ŽRVVG „Vilkauda” ir kiti žuvininkystės atstovai išsakė savo pastebėjimus ir pasiūlymus siekiant efektyvesnės projektų administravimo eigos.