2019 10 24, Kietaviškės

2019 m. spalio 24 d. 13 val. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda” organizavo renginį tema „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Susitikimas vyko su Elektrėnų savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų atstovais, ŽRVVG teritorijos gyventojais Elektrėnų sav. Kietaviškių seniūnijoje (Bažnyčios g. 25A, Naujųjų Kietaviškių k.).

Dėkojame už bendradarbiavimą, siekiant bendro tikslo bei sprendimų!