2019 12 06, Vilnius

2019 metų gruodžio 6 dieną ŽRVVG „Vilkauda“ surengė konferenciją tema „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimo eiga“. Renginio metu vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė „Vilkaudos“ VPS 2016-2023 metų laikotarpio įgyvendinimo naujienas, rezultatas, aptarė iškylančias problemas bei aktualijas.

Svarbus akcentas skirtas iki gruodžio 20 dienos trunkančiam paraiškų surinkimui pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1. Vietos veiklos grupės teritorijoje veikiantiems verslo subjektams pristatytos priemonės suteikiamos galimybės, papasakota apie jų naudą. Potencialūs pareiškėjai paraginti pasinaudoti galimybėmis bei spėti iki termino pabaigos į ŽRVVG būstinę pateikti projektų paraiškas bei reikalingus dokumentus.