2019 12 06, Vilnius

2019 metų gruodžio 6 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė konferenciją tema „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimo eiga”. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Renginio metu vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė „Vilkaudos” VPS 2016-2023 metų laikotarpio įgyvendinimo naujienas, rezultatas, aptarė iškylančias problemas bei aktualijas.

Svarbus akcentas skirtas iki gruodžio 20 dienos trunkančiam paraiškų surinkimui pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1. Vietos veiklos grupės teritorijoje veikiantiems verslo subjektams pristatytos priemonės suteikiamos galimybės, papasakota apie jų naudą. Potencialūs pareiškėjai paraginti pasinaudoti galimybėmis bei spėti iki termino pabaigos į ŽRVVG būstinę pateikti projektų paraiškas bei reikalingus dokumentus.