Patvirtintos kvietimų Nr. 18-20 paraiškos

2022 metų vasario 4 dieną, penktadienį, 11:00 valandą įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ projektų atrankos komiteto nuotolinis posėdis. Posėdžiu metu buvo pristatomos, vertinamos bei tvirtinamos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimų Nr.18-20 metu gautos vietos projektų paraiškos:

  • Ūkininkas Algimantas Gylys, vietos projekto pavadinimas „Inovatyvios investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.-18.1) pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1).
  • UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“, vietos projekto pavadinimas „Investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.-18.2) pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1).
  • Asociacija „Prakusa“, vietos projekto pavadinimas „Žmogiškojo kapitalo kompetencijos ugdymas žuvininkystės sektoriuje, skatinant didinti jo įtrauktį bei konkurencingumą“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.3.2.-19.1) pagal VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7).
  • Tribonių kaimo bendruomenė, vietos projekto pavadinimas „Pastato (unikalus Nr.8597-6014-8020) rekonstrukcija, įkuriant poilsio nakvynės namus ir jį pritaikant bendruomenės poreikiams“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.3.2.-20.1) pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-2).

Projektų vertintojas Martynas Vaškevičius pristatė paraiškų administracinio bei kokybinio vertinimo rezultatus, trumpai nupasakojo projektų tikslus, esmę. Atrankos komiteto nariai uždavė klausimus pareiškėjų atstovams; po balsavimų, vienbalsiai pritarta visiems vietos projektams bei tolimesniam jų perdavimui tinkamumo vertinimui.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas