2021 06 11, Tribonys

2021 metų birželio 11 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai viešėjo Tribonyse (Šalčininkų rajonas), kur Tribonių kaimo bendruomenės patalpose surengė susitikimą su vietos atstovais. Informacinis renginys vykdytas pagal VPS horizontalųjį principą ir prioritetą – moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas; tema – „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones bei keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Susitikimo metu ŽRVVG „Vilkauda” vadovė Jūratė Čiuknaitė akcentavo lygių galimybių ir nediskriminavimo svarbą vykdant vietos plėtros strategiją, pasidžiaugė aktyviu bendruomenių dalyvavimu projektų įgyvendinimo procese.

 

Renginio metu ŽRVVG „Vilkauda” valdybos, taip pat Tribonių kaimo bendruomenės pirmininkas Algimantas Gylys aprodė šviežiai įrengtas bendruomenės patalpas, įsigytus baldus, sutvarkytą aplinką. Tai – vietos projekto, įgyvendinto pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”, rezultatas. Šiuo metu Tribonių kaimo bendruomenė pradeda vykdyti naujo projekto – „Infrastruktūros pritaikymas ir materialinės bazės kūrimas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams” – numatytus planus ir darbus.