2021 03 19, nuotolinis

Kovo 19 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” projetų atrankos komiteto posėdis. Pažymėtina, jog dėl šalyje taikomų apribojimų, posėdis vyko nuotoliniu būdu. Posėdžiu metu buvo pristatomos, vertinamos bei tvirtinamos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimų Nr.13-15 metu gautų vietos projektų paraiškos:

  • Kvietimas Nr.13: asociacija „Sprendimai šiandien“, vietos projekto pavadinimas „Reklaminių kampanijų organizavimas, didinant visuomenės informuotumą apie tausią žvejybą ir akvakultūrą“ (atpažinties registravimo kodas VILK-BIVP-AKVA-8-13.1).
  • Kvietimas Nr.14: asociacija „Prakusa“, vietos projekto pavadinimas „Asociacijos „Prakusa“ žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo skatinimas tinkluose“ (atpažinties registravimo kodas VILK-BIVP-AKVA-7-14.1).
  • Kvietimas Nr.15: Tribonių kaimo bendruomenė, vietos projekto pavadinimas „Infrastruktūros pritaikymas ir materialinės bazės kūrimas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-SAVA-2-15.1).
  • Kvietimas Nr.15: asociacija „Prakusa“, vietos projekto pavadinimas „Infrastruktūros pritaikymas vietinės bei žuvininkystės bendruomenės poreikiams, kuriant ir tenkinant jų socialinę gerovę“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-SAVA-2-15.2).

Posėdžio metu projektų vertintojas Martynas Vaškevičius pristatė paraiškų administracinio bei kokybinio vertinimo rezultatus, trumpai nupasakojo projektų tikslus, esmę. Atrankos komiteto nariai uždavė klausimus pareiškėjų atstovams, domėjosi projektų įgyvendinimo detalėmis.

Po pristatymų vyko balsavimai dėl projektų patvirtinimo bei tolimesnio perdavimo tinkamumo vertinimui į Nacionalinę Mokėjimo Agentūrą. Visi projektai patvirtinti vienbalsiai.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas