2017 01 20, Vilnius

2017 metų sausio 20 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos organizuotame susirinkime, kuriame buvo aptarta ŽRVVG veikla 2014-2020 metų laikorpiu.