2018 10 19, Arvydai

2018 metų spalio 19 dieną ŽRVVG „Vilkauda” VPS administravimo vadovas Vytautas Andriuškevičius viešėjo Arvydų kaime (Vilniaus rajonas), kur susitiko su vietos veiklos grupės nariais bei interesantais, kuriems pristatė pranešimą „LEADER metodo principas: „iš apačios į viršų“. Tema: „Susitikimas su ŽRVVG teritorijos bendruomeninių organizacijų, pilietines visuomenės atstovais skatinant idėjų generavimą įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Susitikimo metu pristatyta ŽRVVG „Vilkauda” veikla, jos ryšys su bendruomeninėmis organizacijomis, visuomenės atstovais, gallimybės įsijungti į vietos veiklos grupės veiklą, ar pasinaudoti ŽRVVG strategijos teikiamomis galimybėmis bei privalumais.