2017 10 24, Molėtai

Įgyvendinant VPS strategijos horizontaliuosius principus bei prioritetus, 2017 metų spalio 24 dieną Molėtų rajono savivaldybės (Vilniaus 44, LT-33140, Molėtai) didžiojoje salėje ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos vadovas Vytautas Andriuškevičius ir administratorė Jūratė Čiuknaitė susitiko su Molėtų krašto bendruomenės atstovais, kuriems pristatė pranešimus temomis:

  1. 16:00 valandą – Leader metodo teritorinis principas: „ŽRVVG teritorijos gyventojų motyvacija bei idėjų generavimas įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją”.
  2. 17:00 valandą – Leader metodo moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo principas: susitikimas su Vilniaus rajono moterų bendruomene. Tema: „Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją”.

Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Dalyviams buvo pateikta informacija apie strategijoje numatytus prioritetus, siekius didinti akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumą, investuojant į technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant naujas darbo vietas. Interesantams taip pat pristatytas numatomas finansinis planas, priemonės bei veiklos sritys ir jų specifika.

Susirinkimas baigtas atsakant į užduotus klausimus bei bendra diskusija, kurioje aktyviai dalyvavo „Aukštaitijos žvejų verslininkų asociacijos“ vadovas Danius Pumputis, Molėtų krašto žvejys Albertas Kaminskas.

Daugiau nuotraukų iš renginio – mūsų Facebook profilyje.

Apie vykusį susitikimą taip pat informavo Molėtų rajono savivaldybė bei naujienų mainų platforma Etaplius.