2017 07 28, Vilnius

2017 metų liepos 28 dieną įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” visuotinis narių susirinkimas, kurio metu svarstytas ŽRVVG „Vilkauda” esamos valdybos ir valdybos pirmininko įgaliojimų pratęsimo patvirtinimas. Susirinkimo metu taip pat aptarti vietos projektų atrankos kriterijai pagal priemones, svarstyti VPS administravimą atliekančių darbuotojų laikinojo pasikeitimo klausimai.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas

Visuotinio narių susirinkimo dalyvių sąrašas