Patvirtintos kvietimo Nr.24 paraiškos

2022 metų birželio 21 dieną, antradienį, 12:00 valandą įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ projektų atrankos komiteto nuotolinis posėdis. Posėdžiu metu buvo pristatomos, vertinamos bei tvirtinamos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimo Nr.24 metu gautos vietos projektų paraiškos:

  • Ūkininkas Algimantas Gylys, vietos projekto pavadinimas „Inovatyvios investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.-24.1) pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1).

Projektų vertintojas Martynas Vaškevičius pristatė paraiškos administracinio bei kokybinio vertinimo rezultatus, trumpai nupasakojo projekto tikslus, esmę. Po balsavimo, vienbalsiai pritarta vietos projektui bei tolimesniam jo perdavimui tinkamumo vertinimui.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas