2017 08 29, Vilnius

2017 metų rugpjūčio 29 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojai dalyvavo Vietos plėtros strategijų komiteto posėdyje, kurio metu buvo svarstomi VPS vietos projektų atrankos kriterijai.

Komitetas ŽRVVG pateiktiems atrankos kriterijams pritarė, tačiau rekomendavo nežymiai pakeisti kai kurių kriterijų formuluotę, bei perskirstyti kai kurių kriterijų balų sistemą. ŽRVVG „Vilkauda” atstovai su pateiktomis pastabomis bei pasiūlymais sutiko, bei įsipareigojo juos aptarti ir iškelti patvirtinimui artimiausiame visuotiniame narių susirinkime.