Kvietimas Nr. 1

Kvietimo dokumentacija:

Vietos projektų vertinimo bei atrankos informacija: