Apie renginį Tribonyse

Šių metų gruodžio 15 dieną, 09:30 valandą, ŽRVVG „Vilkauda” surengė susitikimą – informacinį renginį adresu Parko 1, Tribonių kaimas, Šalčininkų rajono savivaldybė. Renginio tema – „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS“.

Renginio metu susitikta su ŽRVVG teritorijoje veikiančių įmonių, bendruomenių atstovais, gyventojais. Po susitikimo žuvininkystės sektoriuje dirbantys asmenys dalyvavo ŽRVVG „Vilkauda” pareiškėjo vykdomo vietos projekto mokymų renginyje.