2020 07 22, Arvydai

2020 metų liepos 22 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai vėl lankėsi Arvyduose (Liepų g. 40, Arvydų k., LT-15200, Vilniaus raj.sav.), kur susitiko su NVO atstovais.

Renginio tema – „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS”. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Ypatingas dėmesys renginio metu buvo skirta jaunimo atstovams – kalbėta apie jų įtraukimą į bendruomenių veiklą, skatinant užimtumą, stiprinant vietos bendruomeniškumą ir tapatumą.