Dalyvauta informaciniame LŽRVVGT renginyje

2019 metų gruodžio 20 dieną Vilniuje pristatyta LŽRVVGT pristatė savo metinę veiklą pietų Lietuvos regione veikiantiems žuvininkystėms subjektams. Renginyje daugiausiai dalyvavo ŽRVVG „Vilkauda“ bei Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės nariai bei atstovai. Apie tinklo veiklą bei galimybes kalbėjo LŽRVVGT bei ŽRVVG „Vilkauda” valdybos pirmininkas Algimantas Gylys; tai pat buvo aptarti per metus atlikti darbai bei 2020-ais metais numatomos veiklos planas.