2017 10 10, Kalveliai

Įgyvendinant VPS strategijos horizontaliuosius principus bei prioritetus, 2017 metų spalio 10 dieną Kalveliuose (Žaliašilio 70, Kalvelių kaimas, Kalvelių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė) įvyko ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojų susitikimas su vietos rajono bendruomene bei vietos akvakultūros grupės „Akva“ nariais. Susitikimo metu vyko trys renginiai trejomis temomis:

  1. 11:00 valandą – Leader metodo teritorinis principas: susitikimas su Vilniaus rajono bendruomene. Tema: „ŽRVVG teritorijos gyventojų motyvacija bei idėjų generavimas įgyvendinant vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją”
  2. 12:00 valandą – Leader metodo jaunimo principas: susitikimas su Vilniaus rajono jaunimu. Tema: „VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę”.
  3. 13:00 valandą – Leader metodo moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo principas: susitikimas su Vilniaus rajono moterų bendruomene. Tema: „Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją”.

Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Be vietos valdžios, bendruomenės, jaunimo atstovų taip pat dalyvavo UAB „Akvilegija“ bei UAB „Arvydai“ atstovai, Kalvelių seniūnijos (Vilniaus rajono savivaldybė) seniūnė Kristina Gerasimovič.

Susitikimo metu „Vilkaudos“ VPS administravimo vadovas Vytautas Andriuškevičius pristatė vietos projekto strategiją, supažindino su aktualiausia VPS vykdymo informacija bei problematika. VSP administratorė Jūratė Čiuknaitė pristatė strategijoje numatytas investicines programas, aptarė galimybes vietos įmonėms dalyvauti VPS prioritetų priemonėse bei veiklos srityse.

Susitikime dalyvavusių įmonių atstovai domėjosi galimybės gauti paramą, vykdant įmonių plėtros, modernizavimo projektus. Gauta apgailestavimų, jog didžiausia problema šiai dienai įmonių veikloje – darbuotojų trūkumas, todėl kartu su seniūne aptarta galimybė supažinti bei įtraukti vietos jaunimą į rajone esančių akvakultūros įmonių veiklą.

Vietos akvakultūros grupės „Akva“ nariai domėjosi galimybėmis įsisavinti paramą darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kurios pagalba būtų gerinamos darbuotojų profesinės žinios, didinama motyvacija, tokiu būdu keliant darbuotojų našumą, kartu – efektyvinant įmonių veiklą.

Susitikimo metu nutarta stiprinti bendradarbiavimą su vietos bendruomene, inicijuojant bendrus renginius, susitikimus ateityje tiek su vietos bendruomene, tiek su jaunimu (jaunimo, ugdymo įstaigomis), iniciatyvių moterų bendruomene.

Daugiau nuotraukų iš renginio – mūsų Facebook profilyje.