Kvietimas Nr. 2

Kvietimo dokumentacija:

Vietos projektų vertinimo bei atrankos informacija: