2018 06 18, Molėtai

2018 metų birželio 18 dieną ŽRVVG „Vilkauda” delegacija lankėsi Molėtų rajono savivaldybėje, kur susirinkusiems skaitė pranešimą tema „Vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos įgyvendinimas. VPS prioritetų, priemonių pristatymas, projektų idėjų generavimas”.

Tai buvo informacinis renginys, skirtas supažindinti su ŽRVVG „Vilkauda” veikla, vietos veiklos grupės strategijos suteikiamomis investicinėmis galimybės, aktualiomis kvietimų naujienomis, aktualijomis. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Interesantams buvo pristatyti šiuo metu aktyvūs bei aktualūs kvietimai, jų prioritetai, priemonės, suteikta dominanti informacija apie planuojamas investicines priemones bei kvietimus. Tuo pačiu diskutuota bei bandyta generuoti naujos idėjos, padėsiančios plėtoti žuvininkystės ir akvakultūros veiklą ŽRVVG teritorijoje.