2019 11 27, rašytinis

2019 metų lapkričio 27 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos posėdis, kuriame svarstyti bei tvirtinti valdybos apklausos raštu dėl ŽRVVG „Vilkauda“ darbuotojo komandiruotės į užsienį, vykusios nuo 2019 metų lapkričio 26 dienos iki lapkričio 27 dienos 17.00 valandos, rezultatai.

Valdybos posėdžio protokolas