Aptartos naujo laikotarpio aktualijos

2023 metų sausio 20 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” valdybos posėdis, kurio pagrindinis uždavinys – naujojo programavimo laikotarpio perspektyvų pristatymas, pasiruošimo klausimai. Valdybos pirmininkas Algimantas Gylys pateikė informaciją apie planuojamas žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių teritorijas, numatytas paramos sumas, kitus strategijų bei paramos niuansus.

Administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gautas Trakų rajono  įmonės UAB „Fishnet“ prašymas dėl įstojimo į ŽRVVG „Vilkauda” veiklą. Toliau aptartos naujų narių įtraukimo galimybės, pristatyta preliminari vasario mėnesį planuojamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė.