2020 07 23, Elektrėnų sav,

Liepos 23 dieną ŽRVVG „Vilkauda” darbuotojai – administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė, ir administratorius Martynas Vaškevičius – viešėjo Elektrėnų savivaldybėje, kur organizavo renginį tema „VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6 pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) pristatymas“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Vizito metu apžiūrėti UAB „Bartžuvė” tvenkiniai, Kietavišių savivaldybėje susitikta su vietos bendruomėnės ir savivaldos atstovais.

Renginio metu UAB „Bartžuvė” direktorius Karolis Panasenka papasakojo apie įmonės parengtų projektų įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus, šiuo metu kylančius veiklos iššūkius. Susirinkusiuosius domino ir kiti žuvininkystės įmonių veiklos ypatumai, žuvies auginimo technologijos, produkcijos paruošimo subtilybės.