2018 06 07, Kalveliai

2018 metų birželio 7 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai viešėjo Kalvelių kaime (Vilniaus rajonas), kur susitiko su vietos bendruomenės atstovais. Renginio metu pristatytas pranešimas tema „VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

 

Naujų bei kompetetingų darbuotojų pritraukimas į žuvininkystės veikla užsiimančių įmonių gretas yra opi šių dienų problema, todėl rengiantis susitikimui buvo bendrauta su Vilniaus rajono Kalvelių „Aušros” gimnazijos bei Vilniaus rajono Kalvelių „Stanislavo Moniuškos” gimnazijos vadovais, kviečiant veiklius bei entuziastingus jaunuolius prisijungti prie susitikimo, bei susipažinti su esamomis perspektyvomis žuvininkystės veikloje. Nors dėl nepalankaus meto – egzaminų bei mokslo metų baigimo – susitikime nedalyvavo minėtų gimnazijų atstovai, sutarta, jog artimiausiu metu bus parengta bei ugdymo įstaigoms perduota informacija apie žuvininkystės sferoje reikalingą išsilavinimą teikiančias aukštąsias mokyklas, mokymosi bei darbo galimybes, bei kita su tuo susijusią informaciją, kuri bus viešinima Vilniaus rajono ugdymo įstaigose. Tikimasi, jog šios priemonės pritrauks bei padės paruošti perspektyvių darbuotojų žuvininkystės sektoriui.

Pasibaigus renginiui norintieji galėjo apžiūrėti Kalveliuose veikiančios UAB „Akvilegija” žuvų auginimo tvenkinius.