Su ŽŪM vadovybe aptartos VPS įgyvendinimo aktualijos

2021 metų lapkričio 16 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai – valdybos pirmininkas Algimantas Gylys, VPS administravimo vadovė Juratė  Čiuknaitė – kartu su kitų ŽRVVG atstovais susitiko su žemės ūkio viceministru D.Dudučiu, ministro patarėju D.Rybakovu ir atsakingais Žuvininkystės skyriaus specialistais.

Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs LŽRVVGT, ŽVVG/VVG klausimai: dėl LŽRVVGT įgyvendinamo projekto, dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, dėl pasirengimo naujajam 2021-2027 m. programavimo laikotarpiui, dėl ŽŪM bendradarbiavimo su LŽRVVGT. Taip pat aptarti klausimai dėl Žemės ūkio ministerijos planuoto ŽVVG/VVG depolizitavimo ir būtinybės, kaip jau padaryta Kaimo plėtros programos atveju, nukelti VPS įgyvendinimo terminą iki 2025 m. liepos 1 d.

Sutarta, kad Žemės ūkio ministerijai reikia palaikyti glaudesnius ryšius su LŽRVVGT, ŽŪM pastebėjo, kad laukia pasiūlymų ir pastabų dėl esamų ir rengiamų teisės aktų projektų bei pasirengimo naujajam programavimo periodo ir jei reikės, tie pasiūlymai gali būti aptarti susitikimo metu. Taip pat ŽŪM pažadėjo parengti raštą NMA, kad atliekami tyrimai dėl įgyvendinamų projektų neturėtų užsitęsti neracionaliai ilgai, taip trukdant projektų veiklų savalaikiam įgyvendinimui ir ES lėšų įsisavinimui.