2018 07 31, Vilnius

2018 metų liepos 31 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo vykdomas ir „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimo Nr.2 vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas.

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams” Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2, buvo pateiktos keturios paraiškos šiems projektams vykdyti:

  • Tribonių kaimo bendruomenė: „Socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-SAVA-2-2.1).
  • Molėtų rajono savivaldybės administracija: „Viešosios infrastruktūros gerinimas Mindūnų seniūnijoje, pritaikant ją žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-SAVA-2-2.2).
  • Molėtų rajono savivaldybės administracija: „Viešosios infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra „Žvejybos rojuje“ Mindūnuose“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-SAVA-2-2.3).
  • Molėtų rajono savivaldybės administracija: „Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis žvejybos tematika“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-SAVA-2-2.4).

Posėdžio metu PAK nariams buvo trumpai pristatyti projektai, jų vertės, prašomos paramos sumos, glaustai papasakota apie projektų esmę, planuojamas investicijas. Komiteto nariai teiravosi apie projektų įgyvendinimo laikotarpį, tęstinumą, konkrečias investavimo priemones bei jų panaudojimo galimybes.

Įvertinus paraiškose pateiktą informaciją bei kartu su paraiškomis pateiktus dokumentus, nutarta skirti paramą visiems keturiems vietos projektams. Tolimesnis projektų vertinimas bei tvirtinimas perduotas Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas