2018 12 06-07, Vilnius

2018 metų gruodžio 6-7 dienomis ŽRVVG „Vilkauda” atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra žuvininkystės regionuose: pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“, kuri vyko viešbutyje „Artis”, Vilniuje. Konferencijoje ŽRVVG „Vilkauda” atstovė pristatė pranešimą tema „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimas“.