2019 03 21, Kalveliai

2019 metų kovo 21 dieną 10 val. ŽRVVG „Vilkauda“ administracija organizavo 2019 metų pirmąjį viešinimo renginį, kurio metu buvo aptartas VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę.
Taip pat buvo pristatytas paskelbtas VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) ir visa dokumentacija paraiškoms teikti. Susitikimas vyko su Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ nariais, Vilniaus rajono Kalvelių bendruomenės nariais adresu Žaliašilio g. 70, Kalvelių k., Vilniaus raj.