2019 03 21, Kalveliai

2019 metų kovo 21 dieną 10 val. ŽRVVG „Vilkauda“ administracija organizavo 2019 metų pirmąjį viešinimo renginį, kurio metu buvo aptartas VPS įgyvendinimas. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę.

Taip pat buvo pristatytas paskelbtas VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) ir visa dokumentacija paraiškoms teikti. Susitikimas vyko su Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ nariais, Vilniaus rajono Kalvelių bendruomenės nariais adresu Žaliašilio g. 70, Kalvelių k., Vilniaus raj.