Patvirtinti nauji valdybos nariai

2023 metų spalio 12 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo keičiami valdybos nariai, aptarti 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos rengimo klausimai.

Posėdžiu metu buvo pritarta naujos valdybos narės išrinkimui – Molėtų rajono savivaldybę nuo šiol ŽRVVG „Vilkauda” valdymo organe atstovaus savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Živilė Žalienė.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas