2010 09 23-24, Latvija

ŽRVVG vykdydama projektą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (paramos sutartį 2009 12 08 Nr. 4PVV-0-09-1) organizavo kelionę į Latviją, siekiant susitikti su Latvijos žuvininkystės vietos veiklos grupėmis, apsikeisti patirtimi, susipažinti su strategijos, vietos projektų įgyvendinimu, administravimu bei numatyti bendras veiklos kryptis tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Šios kelionės metu buvo pasirašytos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys: 2010 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta sutartis su ŽRVVG „Rezeknes rajona kopienu partneriba“, 2010 m. rugsėjo 24 d. ŽRVVG „Partneriba „Daugavkrasts“.