Valdybos pirmininkas susitiko su Žemės ūkio ministru

2021 metų birželio 1 dieną Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas nuotoliniu būdų susitiko su Žuvininkystės sektoriaus atstovais aktualių klausimų aptarimui. Susitikime dalyvavo ir ŽRVVG „Vilkauda” valdybos pirmininkas Algimantas Gylys, kuris iškėlė aktualius klausimus dėl pasirengimo naujajam 2021-2027 m. programavimo laikotarpiui, poreikį šį procesą greitinti ir labiau įtraukti ekonominius-socialinius partnerius, taip pat pastebėjo, kad itin sveikintina ŽŪM iniciatyva depolitizuoti VVG veiklą ir jei ši idėja būtų operatyviai realizuota, galbūt pavyktų išspręsti užsitęsusias Klaipėdos ŽRVVG problemas.