2021 06 29, nuotolinis

Birželio 29 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė nuotolinį susitikimą – informacinį renginį su Elektrėnų savivaldybės įmonių bei viešųjų asmenų atstovais. Renginio tema – „VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Renginio metu UAB „Bartžuvė” vadovas Karolis Panasenka papasakojo, su kokiomis problemomis ir diskutuotinais dalykais susiduriama atliekant projektų tinkamumo vertinimą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Asociacijos „Prakusa” vadovė Edita Carikaitė – Šatienė pristatė šiuo metu asociacijos vertinamo mokymų projekto eigą bei naujienas.

Susitikimo metu nutarta organizuoti pasitarimą su NMA atstovais, siekiant aptarti galimus projektų tinkamumo vertinimo neaiškumus, pagreitinant vertinimo procedūras.