2020 11 06, Tribonys

2020 metų lapkričio 6 dieną, 12:00 valandą adresu Parko 1, Tribonių kaimas, Šalčininkų rajono savivaldybė, vyko ŽRVVG „Vilkauda” organizuojamas renginys pagal principą „Horizontalieji principai ir prioritetai: Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas. Susitikimas su Šalčininkų rajono Tribonių bendruomene, moterimis”. Renginio tema – „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones bei keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Renginio dalyviams ŽRVVG „Vilkauda” administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė VPS įgyvendinimo aktualijas, projektų įgyvendinimo eigą. Tribonių bendruomenės patalpose vykęs susitikimas pritraukė bendruomenės atstovų, su kuriais aptartos VPS suteikiamos galimybės.

Kartu buvo apžiūrėti ir Tribonių kaimo bendruomenės baigiamo vykdyti projekto atlikti darbai ir investicijos.