2019 05 17, Šiauliai

2019 m. gegužės 17 dieną vyko Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo (toliau – LŽRVVGT) visuotinio susirinkimas Šiauliuose. Jame dalyvavo ŽRVVG „Vilkauda” valdybos pirmininkas Algimantas Gylys ir VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė.

Darbotvarkė:

  1. LŽRVVGT veiklos ir finansinė 2018 m. ataskaita.
  2. LŽRVVGT Valdybos atnaujinimas.
  3. LŽRVVGT Valdybos Pirmininko rinkimai.
  4. LŽRVVGT Revizoriaus rinkimai.
  5. Kiti klausimai.

Esminiai sprendimai:

  • Bendru sutarimu patvirtinti LŽRVVGT 2018 m. veiklos ir finansinę ataskaitą.
  • Bendru sutarimu patvirtinti naujos sudėties LŽRVVGT Valdybą.
  • LŽRVVGT Valdybos pirmininku naujai kadencijai patvirtinti Vaidą Šimaitį, Šventosios ŽRVVG pirmininką.
  • Bendru sutarimu patvirtini LŽRVVGT revizoriumi Egidijų Narevičių, Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės direktorių.
  • Bendru sutarimu pritarti LŽRVVGT įstatų papildymui.

Visuotinio LŽRVVGT narių susirinkimo protokolas