2018 06 11, Tribonys

2018 metų birželio 11 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai viešėjo Tribonių kaime (Šalčininkų rajonas), kur susitiko su vietos bendruomene bei akvakultūros įmonių darbuotojais, bei pristatė pranešimą tema „LEADER metodo principas: vietos finansavimo ir valdymo principas”. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Besidomintiems buvo pristatya ŽRVVG „Vilkauda” 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, pateikta informacija apie galimas investicines programas bei priemones, supažindinta su vietos plėtros grupės veikla, siekiais, uždaviniais bei veiklos privalumais.