Kvietimas Nr. 21

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG „Vilkauda“) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Remiamos veiklos:

  1. Akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
  2. Akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
  3. Tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
  4. Investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą;
  5. Akvakultūros produktų perdirbimas.

Paraiškas gali teikti:

  • Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.
  • Fiziniai asmenys: užsiimantys akvakultūra ne mažiau kaip prieš du metus iki paraiškos pateikimo datos ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui teikia duomenis apie akvakultūros produkciją ataskaitiniais metais, užaugina ir realizuoja produkcijos ne mažiau kaip 40 tonų per metus, yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 14 d. 09:00 val. iki 2022 m. balandžio 12 d. 18:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius, darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 09:00 val. iki 18:00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu: vilkauda@gmail.com, pr.vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija: